Ponúkame propagáciu a spoluprácu objektom, ktoré spĺňajú požadované kritériá zadávané firmami a spoločnosťami pre úspešný pobyt, firemnú akciu, školenie, alebo teambuilding.
Podmienky sú stanovované individuálne a to podľa lokality, kapacity objektu a poskytovaných služieb.
U nás registrované objekty sú s požiadavkami a konkrétnymi termínmi kontaktované priamo a služby v tejto oblasti sú v súvislosti s našimi klientami poskytované bez sprostredkovateľskej provízie.Firmám v tejto oblasti taktiež ponúkame :
- zabezpečenie požadovanej audio – vizuálnej techniky pre školenia a konferencie
- zabezpečenie certifikovaných školiteľov, konzultantov a jazykových lektorov
- zabezpečenie cateringových služieb
- spoluprácu s  agentúrami poskytujúcimi špecializované teambuildingy
- spoluprácu s certifikovanými zážitkovými agentúrami
- technické zabezpečenie akcií

 


*****

Podmienky, možnosti a aktuálne akcie si vyžiadajte prostredníctvom mailu. Budú spracované s ohľadom na lokalitu a vybavenosť objektu individuálne.
Ich vyžiadanie k ničomu nezaväzuje a podmienky je možné upraviť i vzájomnou dohodou.