TEAMBUILDING


     Teambuilding je tréningový model, počas ktorého sa na báze cielených aktivít a vzájomnej spolupráce buduje funkčný, efektívne fungujúci tím.
Teambuilding (indoor alebo outdoor) je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako prebudiť vo firme, v pracovných skupinách, u manažérov a lídrov schopnosť vytvoriť si správny postoj ku kolegom a zamestnancom a  vďaka ktorému budú pristupovať ku svojej práci strategicky a prekročia bežnú úroveň medziľudských vzťahov.
     Vďaka teambuildingu sa jednotlivci učia vymaniť sa z pocitu obmedzenia, dosiahnuť novú úroveň v osobnom a profesionálnom živote, eliminovať prekážky spomaľujúce ich rast, obohatiť svoje komunikačné schopnosti, rozvinúť schopnosti riešenia problémov a zvýšiť vzájomnú dôveru.

Tím sa takto stáva kompaktným, výkonnejším a spoľahlivejším.


 

Naši partneri :